2015 års Marknad infaller 4-6/9

klart.se

Knalleinfo

 • Bekräftelse på erhållen plats sker endast genom utskick av faktura.
 • Betalning av faktura innebär att marknadens regler accepteras.
 • När betalningen inkommit, betraktas platsen som erhållen
 • Platser ej betalda senast förfallodag säljes vidare.


 • Försäljningsplatsen skall vara intagen 08.00 Lördag och 09:00 Söndag.
 • Betalda ej utnyttjade platser tilldelas andra försäljare.
 • Den som ej respekterar platsdjupet utan bygger ut i gatan
  Riskerar att mista sin plats i framtiden.
 • Plats får ej överlämnas till annan knalle utan marknadens godkännande.
  Båda riskerar att avvisas från marknaden och mista sin plats i framtiden.


 • Väl synlig firmaskylt skall hängas upp.
  Varje försäljare är skyldig att förse sina marknadsplatser med namnskylt innehållande firmanamn, telefon, adress.
  Den som vid kontroll ej har uppsatt skylt riskerar att ej erbjudas plats i framtiden.


 • Det sortiment som angetts i ansökan om plats är det som gäller.
 • Inget byte av sortiment utan marknadens tillstånd godkännes.

 • Beslut har tagits av MAF och TOMER gemensamt att rekommendera
  MAF:s medlemmar att förbjuda vissa varor till försäljning på marknaden.
  Hit hör bl.a. pilbågar, pistoler med projektiler, pilar, "Butterfly-kniven" och liknande.
  Marknadsarrangören förbjuder även försäljning av ärtrör, serpentinspray,
  smällare, fyrverkeripjäser samt stinkbomber.
  Förekommer försäljning av dessa och liknande varor kommer berörda försäljare att avvisas och ej erbjudas plats i framtiden.


 • Öppettider

  Expeditionen
  Fredag kl.  17.00 - 21.00
  Lördag kl.  08.00 - 20.00
  Söndag kl. 09.00 - 17.00


  Marknaden
  Fredag kl.  17.00 - 21.00
  Lördag kl.  08.00 - 20.00
  Söndag kl. 09.00 - 17.00

  Tivoli bussplanen
  Fredag kl.  17.00 - 24.00
  Lördag kl.  10.00 - 01.00
  Söndag kl.  11.00 - 17.00

  Tivoli Skogsryd
  Fredag kl.  17.00 - 24.00
  Lördag kl.  11.00 - 24.00
  Söndag kl. 11.00 - 17.00

  Valid CSS!