2017 års Marknad infaller 1-3/9

klart.se

Knalleinfo

 • Bekräftelse på erhållen plats sker endast genom utskick av faktura.
 • Betalning av faktura innebär att marknadens regler accepteras.
 • När betalningen inkommit, betraktas platsen som erhållen
 • Platser ej betalda senast förfallodag säljes vidare.


 • Försäljningsplatsen skall vara intagen under hela √∂ppettiden under marknaden.
 • Betalda ej utnyttjade platser tilldelas andra försäljare.
 • Den som ej respekterar platsdjupet utan bygger ut i gatan
  Riskerar att mista sin plats i framtiden.
 • Plats får ej överlämnas till annan knalle utan marknadens godkännande.
  Båda riskerar att avvisas från marknaden och mista sin plats i framtiden.


 • Det sortiment som angetts i ansökan om plats är det som gäller.
 • Inget byte av sortiment utan marknadens tillstånd godkännes.

 • Beslut har tagits av MAF och TOMER gemensamt att rekommendera
  MAF:s medlemmar att förbjuda vissa varor till försäljning på marknaden.
  Hit hör bl.a. pilbågar, pistoler med projektiler, pilar, "Butterfly-kniven" och liknande.
  Marknadsarrangören förbjuder även försäljning av ärtrör, serpentinspray,
  smällare, fyrverkeripjäser samt stinkbomber.
  Förekommer försäljning av dessa och liknande varor kommer berörda försäljare att avvisas och ej erbjudas plats i framtiden.


 • Öppettider

  Expeditionen
  Fredag kl.  17.00 - 21.00
  Lördag kl.  08.00 - 20.00
  Söndag kl. 09.00 - 17.00


  Marknaden
  Fredag kl.  17.00 - 21.00
  Lördag kl.  08.00 - 20.00
  Söndag kl. 09.00 - 17.00

  Tivoli bussplanen
  Fredag kl.  17.00 - 24.00
  Lördag kl.  10.00 - 24.00
  Söndag kl.  11.00 - 17.00

  Tivoli Skogsryd
  Fredag kl.  17.00 - 24.00
  Lördag kl.  11.00 - 01.00
  Söndag kl. 11.00 - 17.00

  Valid CSS!